Beleggen in nutsbedrijven

Click here to edit subtitle

Blog

view:  full / summary

E.ON

Posted by philipkronenburg on November 10, 2016 at 11:35 AM Comments comments (37)

Het Duitse energiebedrijf E.ON ontstond door de fusie van VEBA en VLAG in 2000. Het bedrijf is onder meer actief in Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Rusland, Scandinavië en Spanje. Tot voor kort stookte E.ON nog vooral op aardgas, steenkool en kernenergie, maar eind 2014 maakten de Duitsers bekend dat de centrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen zullen worden afgesplitst. E.ON wil volledig duurzaam worden. Duitsland maakt momenteel een Tnergiewende' door, waarin kernenergie in de ban gaat en de overgang naar duurzame energie sterk wordt gestimuleerd: in 2050 moet 80 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. E.ON loopt in dit proces voorop en dat kost geld: vanwege de afsplitsing moest eind vorig jaar een bijzondere afschrijving van 4,5 miljard euro worden gedaan. Op de lange termijn zal het bedrijf er echter zijn voordeel mee doen. Door nu te investeren in duurzame energieopwekkingscapaciteit kan optimaal worden geprofiteerd van overheidssteun en wordt een voorsprong verkregen op andere nutsbedrijven, ruim voordat duurzaam opgewekte energie ook zonder subsidies goedkoper is dan die uit fossiele brandstoffen. Want dat moment komt er onherroepelijk aan. Voor zonne-energie is het overigens onder de juiste omstandigheden al zover.

 

Dat E.ON voorop loopt in verduurzaming zou een hogere waardering voor het aandeel rechtvaardigen. Op dit moment is die waardering met 12,3 keer de verwachte winst in lijn met de sector. Het dividendrendement van het aandeel is dat met 5,1 procent ook. Vermoedelijk krijgt het aandeel die hogere waardering uiteindelijk wel, maar wachten beleggers eerst het splitsingsproces af. Een mogelijk risico is het feit dat E.ON een tamelijk grote blootstelling aan Rusland heeft. En het omschakelingsproces naar duurzaam is natuurlijk een risico bij E.ON. Het is de vraag of een log, kapitaalsintensief traditioneel energiebedrijf zichzelf zomaar kan omvormen tot een volledig duurzame aanbieder die op veel vlakken meer flexibel moet kunnen opereren. Om voor 2016 een keuze te maken tussen Engie en E.ON is niet makkelijk. Engie is goedkoper maar wel een stuk minder groen. In Frankrijk is geen sprake van een Energiewende, en nucleaire energie is er nog heel belangrijk: 75 procent van de elektriciteit wordt ermee opgewekt. Dat moet overigens op termijn wel worden teruggebracht naar 50 procent. En er zijn regelmatig problemen rond de 7 Belgische kerncentrales in Tihange en Doel, die eigendom zijn van Engie. De Belgische overheid heeft de belasting op kernenergie sterk verhoogd en Doel 3 en Tihange 2 lagen lange tijd stil vanwege haarscheurtjes in de wanden van de reactorvaten. Het st aal zou hierdoor te zeer verzwakt zijn waardoor straling zou kunnen ontsnappen. Maar Engie is wereldwijd actief, of wil dat in ieder geval steeds meer zijn. De Fransen hebben bovendien een zeer gevarieerde en winstgevende portefeuille van energiecentrales, met van oudsher een sterke positie in de gasmarkt. Ook de balans van de Fransen behoort tot de meest solide in de sector. De netto schuld bedraagt slechts 2,5 keer de brutowinst (EBITDA), hoewel de balans van E.ON ook sterk is. Ingie investeert momenteel stevig in nieuwe capaciteit, waaronder in duurzaam, maar de kapitaaluitgaven blijven ruim onder de operationele kasstroom.


Rss_feed